ส่งตัวนักกีฬาเยาวชนเชียงรายสู้ศึก “พิจิตรเกมส์” 

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานฝ่ายกีฬาแต่ชนิดกีฬาฯ  นาง ชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ส่งตัวนักกีฬา เจ้าหน้าที่ฯ ผู้ควบคุมทีม รวม 505 คน เพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค5 ครั้งที่ 38 “พิจิตรเกมส์” ซึ่งมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 โดยมีพิธีส่งตัวที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย มหาราช) 

ทั้งนี้ยังได้ส่งมอบเงินสนับสนุนนักกีฬา จากกองทุนพัฒนากีฬา ให้กับตัวแทนนักกีฬาแต่ละประเภท

ก่อนทำพิธีไหว้ขอพรองค์พญามังรายมหาราช ได้มีการแสดงรำอวยพรจากโรงเรียนเทศบาล  3 ศรีทรายมูล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียราย ในชุดการแสดง สืบฮีตสานฮอยศรี ประเพณีตานข้าวใหม่ 

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทางสมาคมกีฬาฯ เทศบาลนครเชียราย กกท.เชียงราย และ จังหวัดเชียงราย จัดพิธีนี้ขึ้นมา ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนการเดินทาง ซึ่งเชื่อว่านักกีฬาเยาวชนตัวแทนจังหวัดเชียงราย จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ เพราะเรามีสถาบันที่เข็มแข็งคอยสนับสนุน เริ่มจากสถาบันครอบครัว และทุกหน่วยงานที่ส่งเสริมให้นักกีฬาทุกคนมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม จนก้าวมาถึงจุดนี้ได้


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ