รับสมัครประกวดเทพีนพมาศเทศบาลนครเชียงราย

แชร์ข่าว

สำนักการศึกษา โดย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นพร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมขบวนแห่กระทงสวยงาม และการประกวดเทพีนพมาศ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเทพีนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

สถานที่รับสมัคร

– สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS)

อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053-160776 ต่อ 310

-สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 053713858


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ