ลิ้นจี่ของดีนครเชียงรายสนับสนุนเกษตรกรระบายลิ้นจี่สู่ผู้บริโภค

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงานลิ้นจี่ของดีนครเชียงราย ประจำปี 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ..2561 ที่บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย  อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยภายในงานมีตลาดประชารัฐ การประกวดออเจ้าธิดาลิ้นจี่ การจำหน่ายลิ้นจี่ จากชาวสวนมากกว่า 30 แห่ง รวมทั้งพืชผลปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีของดีเมืองเชียงราย สินค้าแปรรูป โอท็อป ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดย พล..ประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้มีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรด้วยการนำการตลาดนำซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดีและต้องชื่นชมจังหวัดและท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันจัดงานได้เป็นอย่างดียิ่ง

ทางด้านนายวันชัยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ขายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพประชาชนเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการตลาดรวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและที่สำคัญคือสนับสนุนดำเนินตามแนวทางการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับ จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่รวมกันทั้งจังหวัดประมาณ 32,000 ไร่ ให้ผลผลิตรวมกันปีละประมาณ 60,000 ตัน โดยจะให้ผลผลิตตั้งแต่เดือน พ..-มิ..ปีละเพียงประมาณ 1 เดือนเศษ ขณะที่ปีนี้ราคาผลผลิตสูงโดยมีราคาจำหน่ายที่สวนกิโลกรัมละประมาณ 35-50 บาท และราคาจำหน่ายปลีกทั่วไปกิโลกรัมละประมาณ 70-80 บาทแล้วแต่เกรด เนื่องจากช่วงต้นเดือน พ..ที่ผ่านมามีฝนตกหนักและพายุลมพัดแรงหลายรอบทำให้ผลผลิตที่ติดผลดีแล้วตกหล่นเป็นจำนวนมาก.

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ