สภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวเยือนสิบสองปันนาเชื่อมการค้าการท่องเที่ยว

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 61 นายอิทธิฤทธิ์  กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกิตติ ทิสสกุล ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศ สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือและคณะที่ปรึกษารวมไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ทัวร์ โรงแรม ร้านค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าโอท็อป สมุนไพร อาหารฮาลาล ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชนและสื่อมวลชนเดินทางโดยสารการบิน Ruili Airline จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บินตรงสู่เมืองจิ่งหง หรือสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อไปพบปะกับผู้ประกอบการของเมืองสิบสองปันนา เจรจาธุรกิจและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

นายกิตติ กล่าวว่า การที่ภาคเอกชนที่เดินทางไปในครั้งนี้ ทั้งหมดได้รวมตัวกันไปเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการของเมืองสิบสองปันนา เพื่อทำให้สายการบิน Ruili Airline ที่บินตรงจากเชียงรายสู่สิบสองปันนาทั้งขาไปและขากลับ ยังคงมีการบินอย่างต่อเนื่อง เพราะเส้นทางการบินนี้มีความสัมพันธ์กับการขยายการท่องเที่ยวเชื่อมโยง 5เชียง คือเชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ่งและเชียงทอง หรือหลวงพระบางนั้นเอง ถือว่าเชียงรายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่สามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกเครือข่าย ซึ่งทางสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยว และสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยว ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการและสมาชิกมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามา ซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยมีประมาณ 20ล้านคน ทางภาคเหนือต้องการส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวเพียง 10เปอร์เซ็นต์ ก็จะมีมาในพื้นที่ของเราถึง 2ล้านคนก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆสามารถเติบโตไปได้นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการจากเมืองชายทะเลของไทยไปร่วมในครั้งนี้ก็จะเป็นการเชื่อมจากพื้นที่ดอยลงสู่ทะเลอีกด้วย

ด้านนายอิทธิฤทธิ์ กล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ องค์กร ภาครัฐ เอกชน ร่วมไปด้วย ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการเชื่อมให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ ได้มีโอกาสทำความรู้จักและส่งต่อนักท่องเที่ยวให้แก่กัน  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการไทยก็จะได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะตลาดนักท่องเที่ยวของคนจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลก ยังมีอีกจำนวนอีกมหาศาล ถ้าหากเราสามารถแบ่งมาได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้ผู้ประกอบการของไทยได้มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากภาคเหนือลงสู่ทุกภาคของประเทศไทย เพราะการบินตรงเชียงรายสิบสองปันนาใช้เวลาเพียง1ชม. เท่านั้น.

ณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์/ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เชียงราย////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ