นายอำเภอเชียงของจับมืออำเภอหนิงเอ๋อร์ ของจีน วางแผนเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากอำเภอหนิงเอ๋อร์ เมืองผู่เอ๋อร์ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ไปเยี่ยมเยือนเมืองหนิงเอ๋อร์ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นครั้งแรก จึงเดินทางไปอำเภอหนิงเออร์พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีนายโหลตงเป่า นายอำเภอหนิงเอ่อร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยไมตรีจิตยิ่ง เมืองหนิงเอ๋อร์ อยู่ห่างจากด่านชายแดนอำเภอเชียงของห้วยทราย เพียง 600 กิโลเมตร

เดิมชื่อเมืองผู่เอ๋อร์ เป็นแหล่งปลูกชาผู่เออร์ (Pu er) ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประเทศจีน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ อยู่ในเขตปกครองพิเศษชนเผ่าอาข่า หยี และลาหู่ ที่มีอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของเช่นเดียวกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือ ทั้งสองอำเภอได้รับมอบหมายจากรัฐบาลทั้งสองประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อ (Hub) ด้านการคมนาคมขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญในภูมิภาคนี้

โดยอำเภอเชียงของกำลังก่อสร้างศูนย์รูปแบบการเปลี่ยนถ่ายสินค้ารองรับรถไฟทางคู่ที่กำลังจะมาถึงอำเภอเชียงของในไม่ช้านี้ ส่วนอำเภอหนิงเออร์จะเป็นชุมทางรถไฟความเร็วสูงที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเชื่อมโยง 4 เส้นทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปทุกพื้นที่ของประเทศจีนและอาเซียน ได้แก่ เส้นทางขึ้นเหนือเชื่อมคุนหมิง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เส้นทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือไปต้าหลี ลี่เจียง แชงกรีล่า เส้นทางด้านตะวันตกไปหลิงซาง เชื่อมเมียนม่าตอนเหนือและเส้นทางลงใต้ผ่านด่านพรมแดนที่บ่อหาน อำเภอเมืองหล้า จังหวัดสิบสองปันนา เชื่อมแขวงหลวงน้ำทา หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ประเทศ สปป. ลาว และเชื่อมหาไทยจากหนองคาย สู่ขอนแก่น นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้กำลังเร่งก่อสร้างอย่างรวดเร็วทันใจ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2021 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ทางอำเภอหนิงเอ่อร์ได้นำคณะนายอำเภอเชียงของเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างสถานนีรถไฟชุมทางหนิงเอ่อร์มีความยาวกว่า 3 กิโลเมตรด้วยจากนั้นนายอำเภอเชียงของได้เรียนเชิญนายอำเภอหนิงเออร์และคณะผู้บริหารมาเยี่ยมเยือนอำเภอเชียงของเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วย

ด้านนายโหลตงเป่า นายอำเภอหนิงเอ่อร์ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายอำเภอเชียงของและคณะ โดยอำเภอหนิงเออร์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดผู่เออร์ เป็นเมืองเก่าแก่อายุหลายพันปีมาเรื่องราวความเป็นมาที่บันทึกในประวัติศาสตร์จีนมากมาย โดยเฉพาะประวัติศาสตร์เส้นทางม้าชาที่ลือเลื่อง ชาคุณภาพที่ส่งตรงจากที่นี่สูพระราชวังปักกิ่งเพื่อถวายเป็นบรรณาการแด่พระเจ้าแผ่นดิน มีประชากรประมาณ 190,000 คนเกือบทั้งหมดเป็นชนเผ่าอาข่าหยีและลาหู่ตนเองเป็นคนอาข่าคนหนิงเออร์มีอาชีพปลูกชาส่งออกไปทั่วประเทศจีนสำหรับอำเภอหนิงเออร์กำลังมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบโดยมีเรื่องราวชาผู่เออร์เป็นจุดขายรวมทั้งไร่ชาที่มีทัศนียภาพสวยงามคล้ายไร่ชาฉุยฟงของเชียงรายและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมโลจิสติกส์เชื่อมโยงไปทุกส่วนของประเทศซึ่งรัฐบาลจีนได้มีนโยบายขยายความร่วมมือกับเมืองต่างๆในประเทศใกล้เคียงตามนโยบายเส้นทางสายไหมใหม่ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในทุกๆด้าน

ในโอกาสต่อไปจะนำคณะผู้บริหารเดินทางไปเยี่ยมเยือนเชียงของบ้างอย่างแน่นอน นายทัศนัย สุธาพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หนิงเออร์เป็นเมืองที่มีความน่ารักและอบอุ่น มีทิวทัศน์ที่งดงามแวดล้อมด้วยขุนเขาและไร่ชา มีวัฒนธรรมเมืองเก่า ชนเผ่าชาติพันธุ์คล้ายอำเภอเชียงของ มีโรงแรมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักเดินทางท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ที่สำคัญอยู่ใกล้ด่านพรมแดนเชียงของ เพียงเดินทางไม่กี่ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่เกิน 3 ปี ข้างหน้า เมื่อรถไฟความเร็วสูงเสร็จสมบูรณ์จะทำให้หนิงเออร์เป็นเมืองสุดยอดแห่งจุดหมายปลายทาง (Best Destination) ที่ผู้คนจากทั่วภูมิภาคนี้จะต้องมาเยี่ยมเยือน หนิงเออร์ กับเชียงของ สองเมืองงดงามที่ครบเครื่องทุกมิติ


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ