ป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ครั้งที่ 4

แชร์ข่าว

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดี
กิจกรรมอบรมด้านการสร้างความตระหนักรู้การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์บูรณาการ(Integrative Medicine)
หัวข้ออบรม บูรณาการสุขภาพกายและจิตตั้งแต่วัยเยาว์ครั้งที่ 4 (สรรค์สร้างลูกรักให้ เก่ง ดี และมีสุข)

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561(บ่าย)
ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

//////11111////

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี
https://goo.gl/forms/0x2HqWbaH1XnzfIl1

ตรวจสอบรายชื่อ
https://goo.gl/aQmAb9

กำหนดการ
https://drive.google.com/…/17jykv3_-X8zDcDKO8mJn5kARz…/view…
——————————————————————————
บรรยายเรื่อง เคล็ดลับเลี้ยงลูกในยุคไฮเทค และ เทคนิคการเข็นเด็กขึ้นภูเขาแห่งความดี
โดย แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา

—————————————————————————–
ติดต่อสอบถาม
Wellness center : 0 5391 7568-9
facebook : MFU Wellness Center


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ