ครบรอบ4ปีแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงเฝ้าระวังฝึกสร้างเครือข่าย

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่5พฤษภาคม2561 นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ระบบโครงข่ายชุมชนปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย พร้อมกับ กิจกรรมรำลึก4ปี เหตุการแผ่นดินไหว ขนาด6.3 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่5พฤษภาคม2557 ที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมที่เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีการจัดนิทรรศการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว การป้องกันแผ่นดินไหว และการสร้างบ้านรองรับแผ่นดินไหว ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้ายอย่างมาก เพราะการเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาครั้งใหญ่ถือว่ารุนแรง สร้างความเสียหายอย่างหนัก ชาวบ้านจึงให้ความสนใจโดยเฉพาะการสร้างบ้านรองรับแผ่นดินไหว ทั้งนี้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะมีไปจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม2561

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ได้จัดนิทรรศการการสร้างสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยในพื้นที่แผ่นดินไหว เช่น การทำเสา การสร้างบ้าน  เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง  รวมทั้งยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายความเสียหายในพื้นที่ต่างๆ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวและแสดงเครือข่ายองค์กร หน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังภัยและรองรับสถานการณ์ในอนาคตต่อไปอีกด้วย

นายทศพร เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อนถือว่าได้ทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นจึงทำให้เราได้ทราบว่าภัยแผ่นดินไหวก็เหมือนภัยอื่นๆ ที่มักเกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยตั้งตัวไม่ทัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องตะหนักในการเรียนรู้กันเป็นประจำโดยไม่ควรมองในมุมเดียวว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า แต่ควรนำมาเรียนรู้เพื่อให้เกิดการร่วมกันป้องกันระวังภัย เพราะในปัจจุบันมีรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่สามารถทำความแรงได้มากถึง 7 ริกเตอร์ที่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดคือรอยเลื่อนสะแกและรอยเลื่อนอื่นๆที่อยู่ใต้ลงมาอีกทั้งหมดอยู่ในประเทศเมียนมา

สำหรับประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่ถือว่าอยู่ในแผ่นเปลือกโลกโดยในพื้นที่มีรอยเลื่อนสำคัญคือรอยเลื่อนแม่ลาวและรอยเลื่อนแม่จันที่ทอดผ่าน อ.แม่จันเชียงแสน อย่างไรก็ตามถือเป็นรอยเลื่อนที่ไม่ทำให้เกิดความรุนแรงในระดับ 8-9 ริกเตอร์แน่นอน กระนั้นก็มีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องได้เรียนรู้และนำมาปฏิบัติเพราะต้องยอมรับว่าเราก็อยู่ในเขตแผ่นดินไหว โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งปลูกสร้าง การสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมรับสถานการณ์  /////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ