“ประจญ ปรัชญ์สกุล” ผู้ว่าฯคนใหม่เชียงราย กลับมาพัฒนาบ้านเกิด

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่24เมษายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยระดับสูง ตามบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เสนอ ครม.พิจารณา จำนวน 12 ตำแหน่ง

โดยหนึ่งใน 12ราย ชื่อ มีชื่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผู้ว่าราชการพะเยา เป็นผู้ว่าราชการเชียงราย ทั้งนี้ นายประจญ ถือว่าเป็นชาวจังหวัดเชียงรายโดยกำเนิด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จากนั้นได้ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ก่อนได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จนมาถึงเดือนเมษายน2561 ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(คนใหม่)

 

ขณะที่รายชื่อกระทรวงมหาดไทยที่เสนอ ครม.พิจารณา ประกอบด้วย

1.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

2.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากผู้ว่าฯเชียงใหม่ เป็นรองปลัดกระทรวง

3.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากผู้ว่าฯเชียงราย เป็นผู้ว่าจังหวัดพะเยา

4.นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากผู้ว่าฯพะเยา เป็นผู้ว่าฯเชียงราย

5.นายณรงค์ พลละเอียด พ้นจากผู้ว่าฯชุมพร เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

6.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากผู้ว่าฯบึงกาฬเป็นผู้ตรวจฯ

7.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าชุมพร

8.นายนิรัตร์ พงษ์สิทธิถาวร จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าฯบึงกาฬ

9.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากผู้ว่าฯปราจีนบุรีเป็นผู้ว่าฯอำนาจเจริญ

10.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจาก ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์เป็นผู้ว่าฯปราจีนบุรี

11.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอนเป็นผู้ว่าฯเพชรบูรณ์

12.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากผู้ว่าฯอำนาจเจริญ เป็นผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป..////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ