รดน้ำดำหัวเจ้าเมืองเหนือและผู้อาวุโสล้านนาครั้งแรกที่ไร่แม่ฟ้าหลวง

แชร์ข่าว

เมื่อเวลา15.00น. วันที่ 20เมษายน2561 ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย นำคณะส่วนราชการ ประชาชนและภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีรดน้ำขอพรตามประเพณีล้านนาประจำปี 2561″ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อาคารหอแก้ว ไร่แม่ฟ้าหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายโดยมี พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะ จังหวัดเชียงราย นำคณะสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของ จังหวัดเชียงราย หลังจากในอดีตที่ผ่านมามีการแยกทำพิธีรดน้ำดำหัวหลังเทศกาลสงกรานต์ตามหน่วยงานองค์กรต่างๆ แต่ปีนี้จัดให้มีพิธีใหญ่โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือดังกล่าว

ภายในพิธีนอกจากจะมีเจ้านายฝ่ายเหนือ ยังมีการจัดให้ผู้อาวุโสจากทั้ง 18 อำเภอของ จังหวัดเชียงราย ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปล้านนาจำนวน 12 องค์โดยท่านผู้หญิงบุตรี เป็นประธานในพิธี ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณะเจ้านายฝ่ายเหนือถวายเครื่องสักการะและน้ำขมิ้นส้มป่อยหน้าแท่นพระดิษฐานพระสาทิสลักษณ์แม่ฟ้าหลวง และพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ 

พิธียังจัดให้กวีล้านนาได้อ่านบทกวีนอบเคารพผู้อาวุโสทั้ง 36 ท่าน โดยมีท่วงทำนองที่ไพเราะเข้ากับบรรยากาศของล้านนาภาคเหนือภายในไร่แม่ฟ้าหลวงที่ร่มรื่นและมีอาคารไม้ที่งดงาม ขณะเดียวกันมีการจัดขบวนนางสงกรานต์อัญเชิญเครื่องคำนับและเกียรติบัตรเพื่อมอบแก่ผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมทำการรดน้ำผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่ตัวแทนผู้อาวุโสจะให้โอวาทและให้พรตามลำดับต่อไป

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ