(คลิป)สงกรานต์สะบายดีปีใหม่ไทย-ลาวกลางแม่น้ำโขง

แชร์ข่าว
เมื่อวันที่14เมษายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศสงกรานต์ ไทย และสปป.ลาว  ได้ร่วมกันจัดงานสงกรานต์สบายดีปีใหม่ ขึ้นที่เนินทรายที่ชาวบ้านเรียกว่า เกาะดอนโป่ง อยู่ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ท่านคำพัน เผยยะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ร่วมกันเปิดงานสบายดีปีใหม่ ไทย ลาว ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ไทย ลาว และหน่วยงานท้องถิ่นทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การจัดงานสบายดีปีใหม่ ไทย ลาว ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงาม และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น ระหว่างราษฎรใน .เชียงของ จังหวัดเชียงรายและเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 

อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกระชับความสัมพันธ์ของทั้งประเทศ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งประเทศ การเต้นบาสะโลบ รวมทั้งการรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จากนั้นผู้ว่าราชการไทย ลาว และประชาชนทั้งสองทั้งประเทศ ยังได้ร่วมกันรำวงและก่อเจดีย์ทรายกลางน้ำโขง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ