แห่ไม้ค้ำสะหลีห่มผ้าพระธาตุวังซาง

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 12 เมษายน2561   เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมแห่ไม้ค้ำสะหลี ห่มผ้าพระธาตุ ประจำปี 2561 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีแห่ไม้ค้ำสะหลีที่ชาวบ้านทั้ง64  ชุมชนนำมาประดับตกแต่งทั้งหมดได้นำไปประกอบพิธีค้ำพยุงต้นโพธิ์ที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกาและเจริญเติบโตจนใหญ่ที่พระธาตุวังซาง ตามความเชื่อของชาวล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ที่ พระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลัด จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ