มหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์

แชร์ข่าว

มูลนิธิพัฒนาอิ้วเมี่ยนไทย ร่วมกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 ณ สวนสาธารณะท่าเรือบั๊ค อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้พี่น้องอิ้วเมี่ยน (กลุ่มชาติพันธุ์เย้า) จากทุกจังหวัดในประเทศไทย อิ้วเมี่ยนจากสปป.ลาว จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และพี่น้องอิ้วเมี่ยนจากประเทศต่างๆ ได้พบปะกัน อันเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม การเชื่อมความสัมพันธ์และเกิดความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี การสาธิตวิถีชีวิตอิ้วเมี่ยน กิจกรรมแสดงบนเวที พบกับนักร้องดังชาวอิ้วเมี่ยนมากมาย การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้คณะผู้จัดงานและพี่น้องชาวอิ้วเมี่ยนจะพยายามผลัดดันให้เป็นงานประจำทุกปีของอำเภอเชียงของและยกระดับสู่สากลให้เป็นงานมหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนโลกต่อไป


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ