บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชน ร่วมขริบผมและถวายผ้าไตร  ให้เด็กที่จะเข้าบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 125 รูป  ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2561 โดย เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาส เรียนรู้ และได้ศึกษาพระธรรมวินัย ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มีพุทธิปัญญา  ณ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ