(คลิป)นายกเทศมนตรีนครเชียงรายแจงที่มาของโครงการสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย

แชร์ข่าว

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายแจงที่มาของโครงการสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายหลังเกิดกระแสว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ยืนยัน เทศบาลนครเชียงรายเพียวเสนอแผนการพัฒนาจังหวัดเท่านั้น และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด น่าจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนมากกว่า

เมื่อวันที่31มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายให้สัมภาษณ์ถึงก็จะมีโครงการก่อสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย จนกลายเป็นปัญหาในปัจจุบันนี้ ว่าที่มาของการจัดสรรประมาณเพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะช้างเนื่องมาจากพวกเราชาวเชียงรายรู้สึกว่าจุดกำเนิดของจังหวัดเชียงรายเนื่องจากพญามังรายมาตามช้างและได้พบช้างที่เชียงรายฉะนั้นช้างจึงเหมือนตำนานของเชียงราย ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย จึงได้ปรึกษากับศิลปินจำนวนหนี่ง และพระธรรมราชานุวัตรคณะสงฆ์ว่า มีแนวคิดกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างซึ่งได้ข้อแนะนำแก่ศิลปินโดยเฉพาะอาจารย์กนกวิศวกุลศิลปินชาวเชียงรายซึ่งเป็นผู้ออกแบบช้างก็รู้ว่าช้างที่จะมีการสร้างมีลักษณะสดชื่นอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเปรียบเหมือนว่าจังหวัดเชียงรายจะมีความเจริญก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด

จนได้ข้อสรุปที่จะสร้างคู่บารมีพญามังรายขึ้น ต่อมาเทศบาลเมื่อปี2560 ได้มีโอกาสได้นำเสนอกับที่ประชุมกับทางจังหวัด เพื่อของบประมาณจัดสร้าง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และภาคส่วนราขการต่างๆร่วม 100 คน เพื่อของบจากยุทธศาสตร์ จังหวัด ซึ่งทั้งหมดก็เห็นชอบร่วมกันที่จะให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางแม่น้ำกก มีสวนสาธารณะที่ปลูกไม้หายาก สวนจักรยานและช้างคู่บารมี เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ทั้งด้านการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว ในอีก3-5ปีข้างหน้าจะเป็นเมืองชั้นนำในเรื่องจักยานด้วย

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า ในส่วนที่ดินเกาะกลางน้ำกก เกิดจากการเปลี่ยนสายน้ำของแม่น้ำกก จนกลายเป็นพื้นที่งอกประมาณ 24-25 ไร่ จากนั้นทางกรมธนารักษ์ขอขึ้นทะเบียนเกาะดังกล่าว  ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับกรมธนารักษ์มากว่า 20 ปี และได้ส่งมอบให้กับทางเทศบาลในปี 2548 ระหว่างนั้นทางเทศบาลเองก็ได้มีการเข้าพัฒนาโดยทำการปลูกต้นไม้ร่วมกับทาง ทหาร ประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามเกาะแห่งนี้จะมีการสร้างเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยด้วย เพื่อรวบรวมผลงานของศิลปินขาวเชียงรายมาจัดแสดงให้เป็นเมืองศิลปิน ประจวบกับเหมาะกับทางรัฐบาลที่จะกำหนดให้เชียงราย และอีก2 จังหวัด เป็นจังหวัดที่จะเชิดชูและยกย่องให้เมืองแห่งศิลปะและศิลปินซึ่งเชียงรายมีศิลปินน้อยใหญ่มากมาย มีความขัดเจนของการเป็นเมืองศิลปิน

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี จึงร่วมกับผลักดันและทางกรมโยธาธิการได้เห็นความสำคัญได้จัดสรรงบประมาณกว่า 60 ล้านบาทเข้ามาพัฒนาทำสะพานและตัวเกาะให้กับพื้นที่ และงบประมาณที่จะสร้างช้างบางส่วนก็ได้รับการสนุบสนุนจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคส่วนราชการส่วนต่างๆมีการผลักดันผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จน สนช.อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลเองเป็นเพียงผู้นำเสนอโครงการสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยการจัดประมูลจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนั้น ก็เป็นเรื่องของจังหวัดเชียงรายที่จะมอบให้ส่วนภูมิภาคใดดำเนินการ เทศบาลไม่มีอำนาจดำเนินการได้เอง การร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการของส่วนราชการถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้วหน้า ประชาชนก็มีความสบายใจและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความยิ่งยืน

นายวันชัย กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตนั้น เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เนื่องจากเทศบาลไม่ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการและดูแลงบประมาณ อีกทั้งโครงการก็ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใดๆเลย  เทศบาลเป็นเพียงผู้เสนอโครงการเท่านั้นส่วนที่ดินที่ถูกระบุว่าผิดระเบียบนั้นทางเทศบาลไม่สามารถเป็นผู้กำหนดได้ทางจังหวัดจะต้องคุยกับทางธนารักษ์และรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการใช้ที่ดินลักษณะนี้ผิดกฎหมายหรือกำหนดขอบเขตได้มากน้อยเพียงใดการชี้ว่าที่ใดที่หนึ่งจะผิดหรือถูกกฎหมายจะต้องมีการพิสูจน์กันให้แน่ชัดก่อน

ส่วนกรณีโรงขยะที่ใช้การไม่ได้ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับท้องถิ่นของเทศบาลที่แล้ว ซึ่งทางตนไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่ช่วงนี้ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดูรูปแบบของโรงคัดแยกว่าจะคัดแยกหรือทำโรงขยะให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ซึ่งอนาคตก็จะสามารถใช้ได้ แต่อย่างไรก็ดีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่าและล้าหลังก็จะต้องดูก่อนว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ