ขนส่งเชียงรายเข้มการเดินรถป้องกันเหตุต่อเนื่อง

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่24มีนาคม2561 นายสัตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ยังคงมีการตรวจเข้มรถโดยสาร ทั้งการตรวจสภาพรถ การขับขี่ และการเดินทางของประชาชน ที่ใช้บริการขนส่งมวลชน ทั้งในจังหวัดเชียงราย และระหว่างจังหวัด โดยในช่วงระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการตรวจผู้ขับบี่รถโดยสารรวม 900 คน ก่อนออกเดินทาง พบทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ตรวจรถ 892 คัน ทั้งในรถหมวด2 และหมวด3 รถทุกคันปกติ

ส่วนการตรวจจับความเร็วของรถโดยสาร ด้วยการสุ่มตรวจ ด้วยเครื่องยิงความเร็วด้วยเลเซอร์ ซึ่งมีการตรวจจับความเร็วรถจำนวน 74 คัน พบการกระทำผิด คัน ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย สำหรับผู้ขับรถโดยสารด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตามสำนังานขนส่งเชียงราย คงมีการตรวจเช่นนี้ตลอดไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการขนส่งมวลชนที่มีสถานเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงราย

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ