อดีตครูมอบเงิน10ล้านสร้างอาคารเพิ่มในโรงพยาบาล

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่21มีนาคม2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารครูนพพรครูอรุณ ซึ่งเป็นอาคารสร้างใหม่ภายในโรงพยาบาลเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ไพศาลยศกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่ทางนางอรุณ แซ่เหลี่ยม อายุ 76 ปี ปัจจุบันเป็นครูเกษียณอายุราชการได้บริจาคให้กับทางราชการไว้สร้างเป็นโรงพยาบาลดังกล่าว

ทั้งนี้อาคารดังกล่าวเป็นอาการบริการผู้ป่วยด้านการกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและทันตกรรม โดยการใช้หลักระบบสุขภาพพอเพียงและนวัตกรรม รวมถึงใช้เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสอขุภาพ การป้องกันโรค การักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ใช้งบประมาณจากการบริจาคจากครูอรุณจำนวน 10,130,000 บาท 

นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่าโรงพยาบาลเชียงแสน ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าไปใช้บริการจำนวนมากโดยเฉพาะในปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพบว่ามีผู้สูงวัยมากขึ้น คาดว่าจะมีความต้องการรับการดูแลรักษามากเพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอนซึ่งก็จะมีทั้งการดูแลรักษาโรคทั่วไปและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย จึงเป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก ที่ครูอรุณได้เห็นความสำคัญและได้บริจาคในครั้งนี้ ซึ่งทางสาธารณสุขก็ได้เตรียมการรองรับการให้บริการด้านนี้ไว้แล้วซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ต่อไป//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ