มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครสาธารณสุข

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่19และ 20 มีนาคม 2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครที่ทำงานครบ 10 , 20 , 25 ปี

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตน และสร้างผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ