Dutch Mill Healthy Lifestyle Run เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี

แชร์ข่าว

Dutch Mill Healthy Lifestyle Run

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จัดงานเดินวิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี

มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

วัตถุประสงค์การจัดงาน 

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรง

2. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่น

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกระจายรายได้ในท้องถิ่น

สถานที่จัดงาน : มีทั้งหมด 5 สนาม ใน 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค จัดใน 5 สวนสวย

ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .เชียงใหม่ / สวนศรีเมือง .ระยอง / สวนสาธารณะหาดใหญ่ .สงขลา /

สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง .ขอนแก่น และ สวนหลวง .9 กรุงเทพฯ 

******************************************************************************************************

Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill #สนามแรก เปิดตัวโครงการที่ภาคเหนือ

กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 . อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .เชียงใหม่

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการเเข่งขัน

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

( อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .เชียงใหม่)

เวลา 13.00-18.00 . ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ เบอร์วิ่ง และของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

( อุทยานหลวงราชพฤกษ์ .เชียงใหม่)

เวลา 05.00 . พิธีกรเเนะนำการแข่งขัน

เวลา 06.00 . ปล่อยตัว 10KM

เวลา 06.15 . ปล่อยตัว  5KM

เวลา 07.00 . มอบรางวัลผู้ชนะการเเข่งขัน   

เวลา 09.00 . จบการแข่งขัน 

ระยะการแข่งขัน : มี 2 ระยะ 

# Mini Marathon 10 KM (No Timing Chip) แบ่งกลุ่มการแข่งขันตามเพศ และช่วงอายุ

เพศชาย อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

เพศหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี / 16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปี ขึ้นไป

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

ถ้วย Overall อันดับที่ 1 ชาย/หญิง พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ของที่ระลึก และรางวัลดื่มนมดัชมิลล์ฟรี 1 ปี

ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ และของที่ระลึกจากดัชมิลล์

***ผู้ชนะการเเข่งขันที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลกลุ่มอายุ***

# Fun Run 5 KM (ไม่มีการแข่งขัน ไม่แบ่งเพศ และกลุ่มอายุ

ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SIAM COMMERCIAL BANK

ชื่อบัญชี

Healthy Lifestyle Run By Dutch Mill

สาขา

สาขาถนนสิรินธร

เลขที่บัญชีเดินสะพัด

468-0-692433

ค่าสมัคร : ทุกระยะ 400 บาท/ท่าน ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก และหลังเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก

กิจกรรมภายในวันงาน : งานวิ่งเพื่อสุขภาพ บูธกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากดัชมิลล์ / ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้สนับสนุน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี ดื่มนมฟรี 

แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ไปที่ http://www.rundidi.com/ ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่
Booking ID
เลขบัตรประชาชน / Passport ID
สลิปการโอนเงิน / Payment Slip

*** ข้อควรระวัง ***
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

คำรับรองของผู้สมัคร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์พร้อมและสามารถลงเเข่งขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างแข่งขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ 

https://www.facebook.com/Dutch-Mill-Healthy-Lifestyle-Run-917493325071826/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

RECRACE SPORT Co.,Ltd.

Tel.062-324-5245, 081-667-5340089-683-3457

email : angsanang.recrace@gmail.com


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ