เข้มต่อเนื่องผู้ว่าฯให้กำลังใจชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่าย้ำต้องไม่เกิด

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่20มีนาคม2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ซึ่งได้ปฎิบัติหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า ของตำบลป่าแดด และ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โดยได้รับฟังรายงานการเกิดไฟป่าในพื้นที่พบว่าในช่วงรณรงค์ห้ามเผา ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 19 มีนาคม พบฮอทปอร์ตจากไฟป่า 3 จุด และสามารถจับกุมผู้ลักลอบเผาดำเนินคดี ได้ 2 ราย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงรายที่ได้ผลอย่างดีเยี่ยม มาจากการวางแผนในทุกๆด้าน การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะที่สำคัญคือความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ในการมีส่วนร่วม โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงมกราคม 2561 เตรียมการประชาสัมพันธ์งดเผา การทำแผนขออนุญาตเผา เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2561 ประกาศห้ามเผา และหลังวันที่ 12 เมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีการจัดระเบียบการเผาห้ามมีการเผาพื้นที่เดียวกันเป็นพื้นที่กว้าง เพื่อป้องกันวิกฤติหมอกควัน

ซึ่งจากสถิติการเกิดจุดฮอทปอร์ตของจังหวัดเชียงราย ปี 2559 เกิดขึ้น 2,000 จุด ปี 2560 เกิดขึ้น 19 จุด และปี 2561 เกิด 3 จุด ในอำเภอแม่สรวย 2 จุด อำเภอเวียงแก่น 1 จุด สำหรับอำเภอแม่สรวย ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดไฟป่าข้ามแดน ที่มาจากอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครป้องกันไฟป่าให้เฝ้าระวังไฟป่า และทำแนวกันไฟให้เกิดประสิทธิภาพไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน และสำหรับค่าหมอกควันในจังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้ ที่สถานีตรวจวัดอากาศ อำเภอเมืองและอำเภอแม่สาย อยู่ที่ 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศปานกลาง

//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ