ปลอดการเผาหมอกควันไม่เกินไฟป่าไม่มีทุกฝ่ายชื่นชม

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่20มีนาคม2561 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวว่า จากที่จังหวัดเชียงราย มีการดำเนินการประกาศห้ามเผา 12กุมภาพันธ์-12เมษายน2561 มาจนถึงวันนี้อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดเชียงรายที่ไม่เกิดการลักลอบเผาเกิดขึ้นและไม่มีจุดความร้อนเลยแม้แต่จุดเดียวทำให้ค่าฝุ่นละอองในอากาศของจังหวัดเชียงรายไม่เกินค่ามาตราฐานเลยและคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานและปกติ

 

ซึ่งต้องขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ นายก อปท ทุกแห่ง ส่วนราชการเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนอำเภอเมืองเชียงราย ที่ ได้ร่วมกันสร้าง ปรากฎการณ์ทางสังคมที่สำคัญ สังคมที่ปลอดการเผาและไร้ปัญหาหมอกควัน และระยะเวลาที่เหลืออีก22วัน ทางอำเภอเมือง จะทำให้พื้นไม่มีการเผาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ