รองนายกวิษณุชื่นชมที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันได้เป็นอย่างดี

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่16 มีนาคม2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปประชุมเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) และเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดต่างๆเข้าร่วม ที่ประชุมเปิดให้แต่ละจังหวัดได้รายงานความคืบหน้าโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะสถานการณ์หมอกควันการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

สำหรับจังหวัดเชียงราย รายงานด้านปัญหาหมอกควัน โดยตั้งแต่วันที่ 12 ..ที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อนเพียง 3 จุด และควบคุมได้และมาตรการห้ามเผาจะดำเนินต่อไปถึงวันที่ 12 เม..ต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาความยากจนพบว่าในปี 2560 มีครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ผู้ได้รับความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 275,559 ครัวเรือน และจำนวนนี้มีผู้มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปีจำนวน 4,343 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงรายได้ลงไปจำแนกเป็นกลุ่มที่พัฒนาได้และกลุ่มที่ต้องสงเคราะห์เพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้ว

ทั้งนี้นายวิษณุ ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพราะเป็นห่วงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยโดยตั้งเป้าเอาไว้ในช่วงไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 52% ส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ขอชื่นชม 8 จังหวัดเหนือ ที่สามารถจัดการปัญหาหมอกควันได้เป็นอย่างดี

รองนายกรัฐมนตรีแจ้งอีกว่าคาดว่าจะประกาศให้มีการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งในเดือน ก..2562 ได้ต่อไป ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก 6 ฉบับ ซึ่งกฤษฎีกาต้องแก้กฎหมายคาดจะแล้วเสร็จในเดือน เม..นี้จากนั้นนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือ ครม.แล้วส่งต่อให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปทำให้ในเดือน พ..นี้อาจจะมีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบางประเภทก่อนต่อไป//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ