เทศบาลนครเชียยงราย สืบสานภูมิปัญญาเอามื้อเกี่ยวข้าวในชุมชนดอยสะเก็น สอนนักเรียนปฏิบัติจริง 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประ…

 24,743 total views,  1,033 views today

Read More

ส่งตัวนักกีฬาเยาวชนเชียงรายสู้ศึก “พิจิตรเกมส์” 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุ…

 29,317 total views,  1,031 views today

Read More

ติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายโดย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัว…

 20,859 total views

Read More

เตรียมพร้อมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงและงานตักบาตรดอกไม้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียง…

 16,820 total views,  6 views today

Read More

“ยูเมะพลัส”  จัดกิจกรรม “คลีน เดอะ ทาวน์” 

“ยูเมะพลัส”  จัดกิจกรรม “คลีน เดอะ ทาวน์” ระดมอาสาสมัครร่วมเคลียร์พื้นที่ ทำคว…

 18,194 total views,  2 views today

Read More

หนุนเที่ยว “ชุมชนดอยสะเก็น” สัมผัสวิถีคนเมือง บูชาพระธาตุ ทำผ้าบาติกล้านนา 

การท่องเที่ยวชุมชนกำลังมาแรง และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบก…

 46,911 total views,  1,041 views today

Read More

เทพีนพมาศป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงรายประจำปี2565

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเช…

 22,195 total views,  2 views today

Read More

ฮ๋วมป๋าเวณียี่เป็ง (ลอยกระทง)นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งการจัดทำขบวนกระทง…

 24,280 total views,  2 views today

Read More

เชียงรายดอกไม้งาม 29 ธ.ค.65 – 29 ม.ค.66

เทศบาลนครเชียงราย เชิญเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้นับล้าน ๆ ดอก เชียงรายดอกไม้งาม 29 ธ.ค.65…

 70,128 total views,  1,035 views today

Read More