กาชาดเชียงราย รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

กาชาดเชียงรายจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเ…

 48,349 total views,  2,594 views today

Read More

มทบ.37 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ผบ.มทบ.37 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.37 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้า…

 50,098 total views,  2,596 views today

Read More

สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย

AIS อุ่นใจ Cyber สะท้อนปัญหาการเรียกชื่อล้อเลียน สร้างความอับอาย กระทบต่อการใช้ชีวิต ชวนคน…

 128,485 total views,  1,300 views today

Read More

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ย…

 114,744 total views,  6 views today

Read More

กอ.รมน.เชียงราย จัดชุดปฏิบัติการร่วมบูรณาการ แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้

กอ.รมน.เชียงราย จัดชุดปฏิบัติการร่วมบูรณาการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำ…

 32,221 total views,  4 views today

Read More

ร่วมหยุดทำลายโลกจากจุดเล็ก ๆ ที่เชียงราย

มูลนิธิหมอเสมฯ ระดมอดีตข้าราชการ และตัวแทนหลายภาคส่วน และเยาวชน หาวิธีให้โลกหยุดแข่งแสนยาน…

 93,887 total views,  4 views today

Read More

บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู ได้ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านแล้ว รอมา70ปี

ศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ที่บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู พร้อมขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้…

 99,353 total views,  2 views today

Read More