Doi Chang Trail 2022 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Doi Chang Trail 2022 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ สมัครร่วมวิ่ง 1,500 คน …

 48,355 total views,  705 views today

Read More

ทริปเที่ยว สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ “สายมู”

ทริปเที่ยว สำหรับผู้ที่มีความเชื่อ “สายมู” ต้องห้ามพลาด เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวบทใหม่ของก…

 100,939 total views,  717 views today

Read More

พัฒนาการท่องเที่ยว“ถ้ำหลวง”สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับยูเนสโก

จัดทำแผนขับพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย พร้อมผลักดันและพัฒนาอุทยานธรณี “ถ้ำหลวง”…

 150,160 total views,  705 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงราย MOU อปท. ขับเคลื่อน เมืองอาหารปลอดภัย

เทศบาลนครเชียงราย MOU อปท. ขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นจริง ผลักดันให้เกิดกระบวนการ…

 185,402 total views,  2 views today

Read More

เชียงรายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงราย ร่วมมือภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะที่…

 178,954 total views

Read More

ปิดสวนเชียงรายดอกไม้งาม

ปิดสวนเชียงรายดอกไม้งาม ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านร่วมเที่ยวชมความงามของดอกไม้เมืองห…

 111,482 total views

Read More

กาดนัดดอยสะเก็น ต้นแบบตลาดนัดชุมชน กระตุ้นท่องเที่ยว

เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดกาดดอยสะเก็นต้นแบบตลาดนัดชุมชนกระตุ้นท่องเที…

 106,357 total views

Read More