วิจัยและพัฒนา กัญชา-กัญชง สายพันธุ์ไทย

มฟล.จับมือ TCFF วิจัยและพัฒนา กัญชา-กัญชง สายพันธุ์ไทย เพื่อใช้ทางการแพทย์ โฟกัสกลุ่มโรคพา…

 19,987 total views,  4 views today

Read More

เยี่ยมชมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

นายกเทศบาลตำบลสถาน เยี่ยมชมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ วันที่ 11…

 14,647 total views,  6 views today

Read More

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาล

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาลประจำปี2565 เทศบาลนครเชียงราย วันที่ 11 มิถุนายน 256…

 11,871 total views,  2 views today

Read More

“นายกวันชัย” มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดการศึกษา ให้ลูกหลานชาวเชียงราย

“นายกวันชัย” มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดการศึกษา ให้ลูกหลานชาวเชียงราย ให้เป็น “น…

 16,576 total views,  2 views today

Read More

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นำร่องโรงเรียนเทศบาล8

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นำร่องโรงเรียนเทศบาล8 เทศบาลนครเชียงราย พร้อมขยาย หากเด็กได้เรียนรู…

 12,193 total views

Read More

ท่าน ว.- อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน

ท่าน ว.- อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน หลักสูตรพุทศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่ 2 …

 18,271 total views

Read More

เตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานก่อนเปิดการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานก่อนเปิดการศึกษา วันที่ 9 พฤษภาคม…

 6,724 total views

Read More