มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในไทย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแพทย์แผนจีน

สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.มฟล.) ได้พัฒนาระบบจัดการจุดฝัง…

 23,242 total views,  934 views today

Read More

ติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายโดย นางสาววรรณพัช จินดาขัด หัว…

 20,859 total views

Read More

สภานักศึกษา มฟล. เจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศึกษา

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการสัมมนาสภานิสิต-นักศ…

 18,144 total views,  4 views today

Read More

มฟล.ลงนามความร่วมมือ บ.อินโนลีฟ พลัส จำกัด พัฒนาเครื่องสำอางจากกัญชง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร…

 21,903 total views,  2 views today

Read More

มฟล. จัด “ลานนา เฟสติวัล” ส่งเสริมนักศึกษาไทย-เทศ เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม Lanna Festiv…

 16,634 total views,  2 views today

Read More

มหาวิทยาลัยวันที่สามนครเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่9

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยว…

 25,071 total views

Read More

มฟล.-ธ.ออมสิน หนุน นศ. ร่วมวิสาหกิจกรรมชุมชน จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (M…

 103,210 total views,  932 views today

Read More

รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม

รมว.วัฒนธรรม เปิดนิทรรศการพุทธศิลปกรรม โชว์ผลงานผู้สำเร็จหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รุ่นที่…

 32,124 total views,  2 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับมหา…

 27,757 total views,  4 views today

Read More