เทศบาลนครเชียงรายเปิดงานลิ้นจี่

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน สับปะรดลิ้นจี่และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2566 โดยจัดขึ้นที่ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย สำหรับงานสับปะรดลิ้นจี่และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2566 โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรกรชุมชน โดยเฉพาะสับปะรด และลิ้นจี่ ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอทอป  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย และยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ และสับปะรด ให้มีช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น และแก้ไขปัญหาการล้นตลาดของผลผลิต 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวสวนที่มีผลผลิตทางการเกษตร ทั้ง สับปะรดนางแล-ภูแล ลิ้นจี่ฤดูกาลแรกของสวนในเขตอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน  มาจัดจำหน่ายโดยตรงกว่า 30 แห่ง รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์จาก วิสหกิจชุมชนมาจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายมะม่วง จากอำเภอพญาเม็งราย สินค้าเชียงรายแบรนด์ (OTOP) ใน “โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พาณิชย์จังหวัดเชียงราย