รร.เทศบาล7ฝั่งหมิ่น ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และ ได้กล่าวต้อนรับครูใหม่ ณ ห้องประชุมดอกชบา 2 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดประชุมการเตรียม

ทั้งนี้การเรียนการสอน ยังคงยึดตามแนวนโยบายของ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นให้เป็นเลิศ 2 ภาษา ส่งเสริมภาษา Mini English Program หลักสูตร EP Plus พร้อมจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียน