ทน.เชียงราย เตรียมความพร้อม รับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศประจำปี2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการคัดเลือก “รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประมวลผลและจัดเรียงลำดับคะแนนประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 เทศบาลนครเชียงรายได้รับการพิจารณาให้ผ่านรอบการประเมินเบื้องต้นรอบที่1 โดยให้เทศบาลนครเชียงราย เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินรอบที่ 2 การตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านรอบการตรวจประเมินเบื้องต้น 14 แห่ง 1.เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง 2.เทศบาลตำบลป่าไผ่ จ.ลำพูน 3.เทศบาลตำบลเวียงเทิง จ.เชียงราย 4. เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย 5. เทศบาลนครยะลา 6.เทศบาลเมืองชัยภูมิ 7.เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 8.เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ 9.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 10.เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11.เทศาลเมืองลำพูน 12.อบจ.สงขลา 13. อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน 14.อบต.ผักไหม จ.ศรีษะเกษ