พายุฤดูร้อนถล่ม เสียหาย4อำเภอบ้านเรือนประชาชน523หัลง ปภ. และ อปท. เร่งให้การช่วยเหลือ อ.ขุนตาล หนักที่สุดเสียหาย 500 หลัง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. จังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ปภ. เข้าร่วมสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์วาตภัย (พายุฤดูร้อน) เหตุวันที่ 2 พ.ค.66 เวลา 18.00-21.00 น.  โดยร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเชียงราย

เบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสิ้น  4  อำเภอ  4  ตำบล  8  หมู่บ้าน  3 ชุมชน(เขตเทศบาลนครเชียงราย) บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 523 หลัง  ส่วนราชการ/หน่วยงาน 1 แห่ง รถยนต์ราชการ 2 คัน อ.เมือง 1 ตำบล 3 ชุมชน ต้นไม้ล้มหัก/ขวางถนน ส่วนราชการ 1 แห่ง รถยนต์ราชการ 2 คัน ,อ.ขุนตาล 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย  500 หลัง , อ.แม่ลาว 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 10 หลัง , อ.พญาเม็งราย 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 13 หลัง ขณะที่พืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ อยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต