เชิญร่วมตักบาตรเป็งปุ๊ด เที่ยงคืน 4 เมษายน

จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และ วัดมิ่งเมือง ขอเชิญร่วมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรตอนเที่ยงคืน) เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ ในปี 2566 ตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืน ที่ ตรงกับวันพุธ 15 ค่ำเดือน 5 ซึ่งเริ่มทำพิธีในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 23.29 น. จากนั้นหลังเที่ยวคืนและเข้าสู่วันใหม่ 5 เมษายน 2566 พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตร ตั้งแต่หน้าวัดมิ่งเมือง ไปตาม ถนนบรรพปราการ ถึงหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ

**ตามความเชื่อ การตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืน ถ้าผู้ใดได้ใส่บาตร จะประสบความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง

วันเป็งปุ๊ด” ความเป็นมา สืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่า พระมหาอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติที่ใต้สะดือทะเลแล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลกเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระมหาอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ำรวยเป็นเศรษฐีและบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุ๊ด ถือเป็นประเพณีล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน เพราะว่าแต่ละปีอาจมีวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ เพียงแค่ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเท่านั้น