เทศบาลนครเชียงราย แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงราย ได้ให้ อปท. ในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานความร่วมมือกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย มทบ.37 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 และ ปภ.จังหวัดเชียงราย นำรถดับเพลิง รถน้ำ และยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF60) ทำการฉีดพ่นละออง เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และ ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ ห้าแยกพ่อขุนฯ รวมทั้งหอนาฬิกาเชียงราย และในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่มีประชากรอยู่หนาแน่น

DCIM100MEDIADJI_0242.JPG

นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงราย ยังได้มีการแจกหน้ากาก N95 ให้กับประชาชนที่มีความต้องการ เพื่อใช้ ในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน โดยเมื่อเวลา 13.00 น. ค่า PM2.5 อยู่ที่ 262 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้การพ่นละอองน้ำ ทางจังหวัดเชียงราย ได้ให้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และลดค่าฝุ่นลง ถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ยังทำให้พื้นที่เกิดความชุ่มชื้นขึ้นมามากขึ้น.