เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดพระแก้วเชียงรายรับสมัครเยาวชนชายสามเณรบวชภาคฤดูร้อน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย   จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกับวัดพระแก้วเชียงราย เปิดรับสมัครเยาวชนชายบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  โดยจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2566  ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จ.เชียงราย  สนใจสมัครบวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามวัดพระแก้ว : โทร. 053-711385 ,085-5392953