สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ส่งตัวนักกีฬาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย  นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกัน ส่งตัวคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ในการเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” พร้อมกับมอบเงินสนับสนุน จากกองทุนพัฒนากีฬา ให้กับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่   ซึ่งพิธีจัดขึ้นที่ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (พญามังราย มหาราช) 

นอกจากนี้ยังมี นายประพัฒน์ ชัชวาลชัยพรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฯ นายเดช  ใจกล้า อุปนายกสมาคมกีฬาฯ  ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ เลขาธิการสมาคมกีฬาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ รวมทั้ง นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมในการส่งตัวนักกีฬาด้วย

ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้นิมนต์ พระครูขัติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น มาร่วมให้พร ประพรมน้ำมนต์ และกราบสักการะองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ได้จัดส่งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม จำนวน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย นักกีฬา 159 คน และเจ้าหน้าที่ 46 คน รวมทั้งสิ้น 205 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยขอให้นักกีฬาทุกคน ทุกประเภท เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากันอย่างเต็มความสามารถ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และนำชัยมาสู่จังหวัดเชียงราย//