เทศบาลนครเชียงราย สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา  “วันมาฆาบูชา”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดเผยว่าทางเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญพุทธศาสนิกชนสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆาบูชา” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไปณสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย