กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival) ที่จังหวัดเชียงราย 17 – 19 กุมภาพันธ์ ที่ เชียงรายไนท์บาซาร์ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ร้านชีวิตธรรมดา คอฟฟี่เฮาส์ บิสโทร บาร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) นำโดย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงานเทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival) ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ เชียงรายไนท์บาซาร์ : Chiang Rai Night Bazaar 

นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีการปลูกชาและกาแฟกันมากยิ่งขึ้น และมีหลากหลายสายพันธุ์ เนื่องจากมีภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต และส่งผลให้กาแฟมีรสชาติที่กลมกล่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ สามารถสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยวได้อย่างดี 

โดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่าช่วง 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557-2561) ประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดกาแฟได้ปีละ 26,000 ตัน แต่ความต้องการใช้กาแฟมีถึง 90,000 ตัน จึงต้องนำเข้าปีละกว่า 60,000 ตัน จากประเทศเวียดนาม และมาเลเซีย ในขณะเดียวกันภาครัฐบาลได้ให้การสนับสนุนธุรกิจกาแฟ เป็นยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 -2564 ให้เป็นผู้นำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในอาเซียนก้าวสู่ตลาดโลก การดำเนินกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้า ชุมชนในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ ภายใต้โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 

นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวอีกว่า งาน “เทศกาลกาแฟ และชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival)” จะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงทุนทางการท่องเที่ยวและแนวนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด และเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 สร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบนมากขึ้น 

และจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยภายในงานประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการด้านชา-กาแฟ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กว่า 40 ร้านค้า กิจกรรมการสาธิตชงและชิม เครื่องดื่มสร้างสรรค์จากผู้ชนะการประกวด Amazing Thailand Drink Season II, การสาธิต Preparing “Vegan Food and Tea for Sustainable Health” การพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวชาและกาแฟ ร่วมรับฟัง Roaster Talk “เรื่องเล่าจากเมล็ดกาแฟ” และนิทรรศการเกี่ยวกับชาและกาแฟหลายหลายนิทรรศการ ร่วมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงาน 


นอกจากนั้นแล้วยังมีการประกวดแข่งขันหลากหลายรายการ ได้แก่ การประกวดแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “เปิดฟาร์มตามฝัน จากไร่กาแฟสู่แหล่งท่องเที่ยวสุดฟิน” การประกวดแหล่งผลิตชาคุณภาพภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “เปิดไร่ชา สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” การประกวด Campaign ของผู้ประกอบการร้านชาหรือร้านกาแฟกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) หัวข้อการประกวด “แคมเปญส่งเสริมการตลาด เทศกาลกาแฟและชา ล้านนาตะวันออก” เข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆเพียงแค่ท่านโพสสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ท่านทำขึ้นไม่จำกัดรูปแบบ ระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ ใน Facebook ร้านหรือ ส่วนตัวของท่านแล้วติด hashtag #EasternLannaCoffee&TeaFestival2023 และ#ChiangRaiTea&CoffeeMonth 

และนำลิงค์ที่ท่านดำเนินการโพส มากรอกใส่ในใบสมัคร การแข่งขันเครื่องดื่มกาแฟและชา ล้านนาตะวันออก Amazing hailand Drink Season II การสร้างสรรค์เครื่องดื่มจากกาแฟและชาแห่งล้านนาตะวันออก หัวข้อ “Drink of Love” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Food Makerspace อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแข่งขันชงกาแฟ (บาริสต้า) ประเภท Latte Art การสร้างสรรค์เครื่องดื่มจากกาแฟและชาแห่งล้านนา ตะวันออก วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง “เทศกาลกาแฟและชาล้านนาตะวันออก (Eastern Lanna Coffee & Tea Festival)” เชียงรายไนท์บาซาร์ : Chiang Rai Night Bazaar 

สามารถสมัครเข้าแข่งขันประเภทต่าง ๆ โดยสแกน QR-CODE การแข่งขันแต่ละประเภทได้เลย ทุกการแข่งขันมีเงินรางวัล โล่รางวัลที่ออกแบบเป็นพิเศษจากศิลปินเชียงรายและใบประกาศให้ด้วย สามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารการจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage : Chiang rai Tea & Coffee Month