เทศบาลนครเชียงราย เชิญชมโขนพระราชทาน 14 และ 15 กุมภาพันธ์ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย