อลังการขบวนแฟนตาซีพาเหรดงานเทศกาลอาหารเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 20 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ กลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ จัดขบวนแฟนตาซีพาเหรด โชว์การแสดงออกของเพศทางเลือก สร้างสีสันรับนักท่องเที่ยว พร้อมเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ชา กาแฟ นครเชียงราย ประจำปี 2566 โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภาคเอกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชมขบวนจำนวนมาก

ขบวนแห่เชียงรายแฟนตาซีพาเหรด มีเคลื่อนเป็นขบวนจากหน้าวัดมิ่งเมือง ผ่านหอนาฬิกา สี่แยกประตูสลี สี่แยกศาล และเคลื่อนผ่านถนนธนาลัยบริเวณหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย ซึ่งขบวนแฟนตาซีพาเหรด เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายทุกกองได้แต่งกายเข้ากิจกรรม และกลุ่มรุ้งสร้างสรรค์ได้จัดให้กลุ่มเพศทางเลือกทุกคน แต่งกายสวยงาม ในชุดที่มีความหลากหลาย มีสีสัน ผสมผสานการแต่งกายศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งจัดการแสดงมาร่วมขบวนด้วย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงของกลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย มาร่วมโชว์ความสามารถ เพื่อสร้างพื้นที่ให้ทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความสามารถ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย มีความมุ่งหวังจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงรายได้เกิดความประทับใจ

งานเทศกาลอาหารเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งอาหารที่นำมาจำหน่ายได้ผ่านการตรวจสอบ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรีน ฟู้ด กู๊ด เทส ที่มีความปลอดภัยสะอาดทุกร้าน ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชิมอาหารหลากหลาย จากร้านจำหน่ายอาหารกว่า 100 ร้านค้า ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ลานกิจกรรมใกล้กับสวนตุงและโคมนครเชียงรายอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย