(คลิป) รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพิ่มขีดความสามารถการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคโนโลยี O-Arm Navigation แห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย