“หลวงพบโชค” ส่งมอบบ้านฮอมบุญ 5 หลัง 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งมอบ “บ้านฮอมบุญพบโชค” ในพื้นที่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 5 หลัง 

โดยบ้านแต่ละหลังเป็นการซ่อมแซมบ้าน เพราะเดิมมีสภาพที่ทรุดโทรม  ส่วนเงินนั้น ได้มากจากที่ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญ ที่วัดห้วยปลากั้ง  ก็นำมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อ ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการต่อบุญไม่มีที่สิ้นสุด และยังได้รับความร่วมมือจากภาคราชการ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงชัย นำสิ่งของมอบให้กับเจ้าของบ้านด้วยเช่นกัน

บ้านหลังที่   1 เป็นบ้านของคุณยายตาบอด หลังที่ 2 เป็นบ้านของคุณยายพิการขาขาดทั้ง 2 ข้าง หลังที่ 3 เป็นบ้านของคุณตา คุณยาย มีอาชีพเป็นสัปเหร่อ บุตรชายพิการ บ้านหลังที่ 4 เป็นบ้านของคุณยายทั้งสองคนใช้ชีวิตร่วมกันกว่า 30 ปีและ หลังที่ 5 เป็นบ้านของ คุณลุงผู้มีจิตสาธารณสูงมากช่วยเหลือชุมชนอย่างดียิ่ง…