รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) รายละเอียดตามข้อมูลประกาศที่แนบมา สอบถามเพิ่มเติม 053-768119 (กองการศึกษา)