กฟก.จังหวัดเชียงใหม่ ชำระหนี้แทนเกษตรกร

กฟก.จังหวัดเชียงใหม่ ชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับสหกรณ์การเกษตร อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ (กฟก.) ได้มอบเงิน จำนวน 3,121,122 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 36 ราย แยกเป็นเกษตรกรที่ใช้หลักทรัพย์ที่ดินค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนวน 2 ราย และเกษตรกรที่ใช้บุคคลค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนวน 34 รายโดยมี นายธวัช สมถวา ประธานสหกรณ์ฯ และนางอรทัย แสงบุญ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการฯ สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ และมีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม จำกัด

โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการโอนที่ดินตามกฎหมายฯ ต่อไป

ทั้งนี้เกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินหรือที่ดินคืน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการเช่าซื้อไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่เกิน 20 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ต่อไป.