“เดินวิ่ง​112​ ปี​ สามัคคีวิทยาคม”

“เดินวิ่ง​112​ ปี​ สามัคคีวิทยาคม”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โดยนายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานเดิน- วิ่งเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาโรงเรียน 112 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในจังหวัดเชียงราย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้กล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (ศุข ดิษยบุตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2451 ตรงกับปีที่ 41 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีอายุครบหนึ่งศตวรรษใน พ.ศ. 2551 จัดเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศไทย อันดับที่ 4 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมในการส่งเสริมการเรียนการสอนในทุกมิติ

นายพละวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนการศึกษาของนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า รวมถึงประชาชนทั่วไป

นายผจญ ใจกล้า อดีตสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ประธานฝ่ายเทคนิค กล่าวว่า จากข้อมูล  การจัดงาน เมื่อปี 2562 มีผู้สมัครถึง 7,500 คนนับได้ว่าเป็นงานวิ่งที่มีผู้สมัครมากที่สุดในเชียงราย และในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคา 2563 โดยมีระยะทางแบ่งเป็น 3 ระยะทางได้แก่     ระยะ 1.5 กม. ระยะ 5.5 กม. และ 10.5 กม. ตั้งเป้าคาดว่าจะมีผู้สมัครจำนวนมากกว่า 5,000 คน  และในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการจัดงานให้เป็นไปตามรูปแบบการควบคุม ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทางสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักวิ่งตลอดจนถึงได้เตรียมการจัดสถานที่โดยพื้นที่ของโรงเรียนมีขนาด 56 ไร่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานวิ่งได้สูงสุดถึง 10,000 กว่าคน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน   จะมีสถานที่เพียงพอต่อการจัดงานและเส้นทางการวิ่งในปีนี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางวิ่งเส้นแรกของงานในจังหวัดที่จะไปผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ที่มีความสวยงามในด้านของศิลปะของเมืองเชียงรายโดยจะมีช่างภาพคอยบันทึกภาพผู้ร่วมงานตลอดเส้นทาง เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกอีกด้วย…