วิ่ง 110 ปี สันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)มินิมาราธอน

สมัครได้ที่นี่ กดลิงค์ครับผม ??http://www.taodoi.com/event/100

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการเดิน และวิ่ง

2. เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการครบรอบ 110 โรงเรียนบ้านสันโค้งฯ

3. เพื่อจัดหารายได้ให้กับทางโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)

         วัน/เวลา

        วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

        สถานที่

ปล่อยตัว/เส้นชัย  โรงเรียนบ้านสันโค้ง

        เส้นทางวิ่ง

เส้นทางรอบตัวเมืองเชียงราย มี 3 เส้นทาง

การแบ่งประเภทการวิ่ง

       1. ประเภทการแข่งขัน (รหัส A)

 – ระยะทาง  10.8 กม. (มินิมาราธอน)

1. A1-รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) 9. A9-รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

2. A2-รุ่นอายุ 13-15 ปี (ชาย)         10. A10-รุ่นอายุ 13-15 ปี (หญิง)

3. A3-รุ่นอายุ 16-18 ปี (ชาย)        11. A11-รุ่นอายุ 16-18 ปี (หญิง)

4. A4-รุ่นอายุ 19 – 29 ปี (ชาย)         12. A12-รุ่นอายุ 19 – 29 ปี (หญิง)

5. A5-รุ่นอายุ 30 – 39 ปี (ชาย) 13. A13-รุ่นอายุ 30 – 39 ปี (หญิง)

6. A6-รุ่นอายุ 40 – 49 ปี (ชาย) 14. A14-รุ่นอายุ 40 – 49 (หญิง)

7. A7-รุ่นอายุ 50 – 59 ปี (ชาย)         15. A15-รุ่นอายุ 50 – 59 ปี (หญิง)

8. A8-รุ่นอายุ 60 ปีขึนไป (ชาย)

2. ประเภทเพื่อสุขภาพ มี 3 ระยะทาง 

2.1 ระยะทาง  6.1 กม.  (วิ่งเพื่อสุขภาพ  รหัส B)

2.2 ระยะทาง  3.3 กม.  (เดินเพื่อสุขภาพ รหัส C)

รางวัลและของที่ระลึก

        1. เสื้อยืดที่ระลึก 1 ตัว        (ให้ผู้สมัครทุกคน)

2. เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ   (ให้ผู้ เดิน-วิ่ง ที่เข้าเส้นชัยทุกคน)

3. ประเภทการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 – 5 ของทุกรุ่นอายุ 

ราคาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

                1. ประเภททั่วไป แบ่งเป็น 2 แบบ

   1.1 สมัครวิ่งแบบการแข่งขัน (A)  MINI  Marathon  500  บาท

   1.2 สมัครวิ่งแบบเพื่อสุขภาพ(B,C)   400  บาท

2. ประเภท VIP เลือกลงได้ทุกรุ่น  ราคา 1,000 บาท (ได้รับสิทธิ์ของที่ระลึกเพิ่ม 1 ชิ้น)

แผนที่เส้นทาง MINI Marathon ระยะ  10.8 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทาง Fun Run  ระยะ  6.1 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทางเดินเพื่อสุจภาพระยะ  3.3 กิโลเมตร