รร.เทศบาล7ฝั่งหมิ่น ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งห…

Read More