ทน.เชียงราย เตรียมความพร้อม รับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศประจำปี2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนค…

Read More

เทศกาลลิ้นจี่ สับปะรด และของดีนครเชียงราย ประจำปี2566

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชี…

Read More