สธวท.เชียงราย ชูความโดดเด่น ผ้าท้องถิ่น-อาหาร-สินค้า-โรงแรม ดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดมากขึ้น 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่โรงแรมวัฒนกูล รีสอร์ท ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย นางสุภาเ…

Read More