พิธีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงร…

Read More