เทศบาลนครเชียงรายขอเชิญร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.1385

12 เมษายน : เวลา 16.00 น. งานแห่ไม้ค้ำสรี (ไม้ค้ำโพธิ์) ณ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ชุมชนน้ำลั…

Read More

เทศบาลนครเชียงราย และ วัดมิ่งเมือง จัดตักบาตรเป็งปุ๊ด ตอนเทียงคืน ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี

เวลา 00.01 น. (เที่ยงคืนเข้าสู่วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา) เทศบาลนครเชียงราย จัดตักบาตรเป็ง…

Read More