วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการอบรมโดรนแปรอักษร  ที่เชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2566 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิ…

Read More

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ วัดพระแก้ว เชียงราย จัดบรรพชาสามเณรบวชภาคฤดูร้อน

1 เมษายน 2566 นายวันชัย   จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นายณรงค์ศักดิ์  เตือ…

Read More

เทศบาลนครเชียงราย มอบน้ำดื่มและหน้ากากกันฝุ่นพิษให้คนสู้ไฟป่า

1เมษายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายประพันธ์ ช่างแก้…

Read More