เทศบาลนครเชียงราย แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ

วันที่ 27 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงราย ได้ให้ อปท. ในพื้นที่ ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ทางเทศ…

Read More